width="100%"

Lauvåsen IF er stiftet i april 2015. Vi regner med at foreningen vil vokse i takt med utbyggingen av området. Lauvåsen vil, når alt er ferdig, bli en bydel med mellom 4000 og 5000 innbyggere. Det er det største boligprosjektet på østsiden av byen. Trykk her for å lese mer om Lauvåsen området og videreutvikling av den.

Styret Lauvåsen IF: Dragoslav Jerkovic (styreleder), Bernt Welde (nestleder), Janne Natalie Andreassen, Terje Thesen, Janne Vium Båge, Eva Lene Skog (styremedlemmer), Robert Andersen (vara med økonomi ansvar) og Gerth Scerri (vara med sponsor ansvar). Lurer du på noe? Send mail til styret(at)lauvasenif.no. Org.nummer 915 246 966

 

Ekstraordinært årsmøte

brakka-paa-lauvaasen

Ekstraordinært årsmøte

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE
Dato: mandag 04.juni 2018

Tid: 19.00
Sted: Brakka, Randesund Tomteutvikling AS

Dagsorden:

Sak 1 Godkjenning av de stemmeberettigete
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3 Valg av møteleder, referent av medlemmer til å signere protokoll
Sak 4 Oppretting av en ny gruppe
Sak 5 Medlemskontigent og treningsavgift
Sak 6 Organisering og detaljer rundt opprettelsen av Lauvåsen IF Innebandy

Hvis du ønsker å delta på årsmøte så må du sende e-post til styrelederen innen fredag 01.juni og du må være/bli medlem av Lauvåsen IF først. Dette gjør du ved å bli støttemedlem. www.lauvasenif.no/#blimedlem

 

FORRIGE ÅRSMØTE
(nederst: protokoll og innkallelse fra forrige årsmøter)

Dato: mandag 19.mars 2018

Tid: 20.15
Sted: Hånes skole, avd. Brattbakken

Dagsorden:

Sak 1. Godkjenning av de stemmeberettigete
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3. Valg av møteleder, referent av medlemmer til å signere protokoll
Sak 4. Årsberetning 2017
Sak 5. Regnskap 2017
Sak 6. Budsjett 2018
Sak 7. Fastsette medlemskontigent og treningsavgift
Sak 8. Organisasjonsplan
Sak 9. Personvern og GDPR
Sak 10. Behandling av innkomne saker
Sak 11. Valg (leder, nestleder, styremedlem, vara osv.)
 
Hvis du ønsker å delta på årsmøte så må du være/bli medlem av Lauvåsen IF først. Dette gjør du ved å bli støttemedlem. www.lauvasenif.no/#blimedlem
Det samme gjelder dersom du ønsker å fremme et forslag eller ha stemmerett. Forslag til sakslisten sendes STYRET innen 28.februar!

 

Tidligere årsmøte:
– Protokoll/referat ekstraordinært årsmøte 2018
Innkalling ekstraordinært årsmøte 2018
– Protokoll/referat årsmøte LIF 2018 (signert)
– Innkalling til årsmøte 2018 (fullstendig innkallelse sendes til medlemmer per e-post)
– Protokoll/referat årsmøte 2017 (sign.) 

Tags:
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.