width="100%"

Lauvåsen IF er stiftet i april 2015. Vi regner med at foreningen vil vokse i takt med utbyggingen av området. Lauvåsen vil, når alt er ferdig, bli en bydel med mellom 4000 og 5000 innbyggere. Det er det største boligprosjektet på østsiden av byen. Trykk her for å lese mer om Lauvåsen området og videreutvikling av den.

Styret Lauvåsen IF: Dragoslav Jerkovic (styreleder), Bernt Welde (nestleder), Janne Natalie Andreassen, Terje Thesen, Janne Vium Båge, Eva Lene Skog (styremedlemmer), Robert Andersen (vara med økonomi ansvar) og Gerth Scerri (vara med sponsor ansvar). Lurer du på noe? Send mail til styret(at)lauvasenif.no. Org.nummer 915 246 966

 

Regler og vilkår for dans

Ronny Slimjin Hansen

Regler og vilkår for dans

Regler og vilkår

1. Varighet

Vårsemseter: 
Fra ca. midten av januar til ca. mars (totalt ca.10 timer/økter).

Høstsemester: 
Fra ca. begynnelsen av oktober til ca.begynnelsen av desember (totalt ca.10 timer/økter).

For riktige datoer, ta kontakt med styreleder eller følg med på Facebook.
Danseaktiviteten er stengt i alle kommunale ferier og røde dager (helligdager).

2. Priser / Rabatter

Pris:
BREAKDANCE: 1300,- høst og 1000,- vår. Totalt 2300,-. Dette er inkl.medlemskontigent.
JAZZDANS: 2300,- for 20 timer/økter. Dette er inkl.medlemskontigent.

3. Kjøpsbetingelser

Betaling skjer ved fakturering. Denne sendes til den oppgitte e-post adressen.

4. Endringer

Lauvåsen IF tar forbehold om endringer i timeplanen og kan avlyse kurs ved for få påmeldte elever.

5. Bindende påmelding

– Påmeldingen er under alle omstendigheter bindende.
– Bindingen gjelder for enten for ett semester (vår eller høst. Gjelder breakdance) eller for eks.antall timer/økter (gjelder jazzdans).
– Vi refunderer ikke trenings/kursavgiften.
– Kjøp av medlemskap er personlig og kan ikke overføres til andre.
– Refusjon eller delvis refusjon av semesteravgift gis kun ved fremlagt legeerklæring hvis det er langvarig sykdom eller skade.
– Refusjon avregnes fra sykemeldingsdato, og sykemeldingen må leveres til Lauvåsen IF senest 30 dager etter sykemeldingsdato.
– Ved forsinket påmelding eller kortere fravær grunnet sykdom, reiser eller liknende beregnes ikke fradrag i medlemskapet/trenings/kursavgiften.

6. Ansvar

Eleven deltar på eget ansvar. Lauvåsen IF er ikke ansvarlig for mindre fysisk skader eller annen form for skade som eleven måtte pådra seg i treningslokaler. Ved alvorlige skader eller uhell må styrelederen kontaktes. I slike tilfeller sendes saken videre til If skadeforsikring. Eleven er selv ansvarlig for egne materielle ting som eleven medbringer til treningslokaler.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.